TIP Žilina je profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa súdnym znalectvom.

Sme profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa súdnym znalectvom. Súdny znalec je odborník v obore súdneho znalectva a zabezpečuje správnosť všetkých náležitostí, a záverov uvádzaných v znaleckom posudku. Svoje služby poskytujeme na vysoko profesionálnej úrovni a zakladáme si na výsledkoch našej práce a spokojnosti klientov. Vo svojom odbore máme preukázateľnú dlhoročnú prax a vravia za nás početné pozitívne referencie. Našim hlavným benefitom je profesionalita, garancia dodržiavania termínov a kvalita odvedených služieb. Ku klientom máme vysoko individuálny prístup.

Služby

Ohodnocovanie podnikov

Ohodnocovanie hodnoty podniku pre všetky právne prípady, napríklad kúpa a predaj podniku, zlúčenie dvoch a viacerých spoločností, atď.

Ohodnocovanie majetku

Hľadáte znalca na vypracovanie znaleckého posudku majetku, záväzkov alebo stanovenia ušlého zisku?

Ohodnocovanie technológií

Oceňovanie vozidiel, strojov a technológií a posúdenie ich technického stavu

Ohodnocovanie nábytku

Znalecké posudky nábytku, a to či už pri jeho kúpe či vybavovaní reklamácie

Ohodnocovanie pohľadávok a cenných papierov

Pohľadávky predstavujú peňažné kanály smerujúce do podniku.

Ohodnocovanie zásob

Predstavujú hlavnú a podstatnú časť majetku výrobných spoločností.

Refrencie klientov

Naším mottom je, že najlepšou referenciou je spokojný zákazník a preto sa snažíme o poskytovanie služieb k obojstrannej spokojnosti. Uvedomujeme si dôležitosť komunikácie vo vzťahu smerom ku klientovi, a preto sa snažíme o hladký priebeh a bezproblémový proces. Vážime si vašu spokojnosť a zároveň považujeme za výzvu udržať si určitý štandard poskytovania služieb.

Kontakt

Telefón

+421 905 410 629

Email

tip@tipzilina.sk

Adresa

Budova VURAL, A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, SK

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 08:00 - 17:00