TIP Žilina

Našim cieľom je poskytovať profesionálne a kvalitné služby v oblasti ohodnocovania. Činnosť spoločnosti Tip Žilina je určená ​právnickým aj fyzickým osobám. Disponujeme kalitnými personálnymi kapacitami z odboru súdneho znalectva, ktorí naším klientom poskytujú služby na najvyššej možnej úrovni. Znalecké posudky sú využiteľné najmä pri prevodoch nehnuteľnosti, poskytovaní bankových úverov a záložnom práve, dedičskom konaní, vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov a riešení súdnych sporov.

Naša spoločnosť

Naša spoločnosť poskytuje služby spracovania ​finančno - ekonomickej analýzy posudzovaného subjektu, ​určí jeho bonitu, vyčísli jeho hodnotu, má oprávnenie určiť všeobecnú hodnotu subjektu a je schopná nájsť záujemcov pre priamy predaj alebo realizovať predaj verejným spôsobom. ​Doterajšie kontakty a spojenie so zákazníkmi spoločnosti môžu prispieť k vyhľadávaniu prípadných domácich a zahraničných záujemcov.​ Spoločnosť je schopná v rámci okruhu stálych spolupracovníkov zabezpečiť spracovanie audítorského overenia ekonomických podkladov a príslušné zhodnotenie daňových a finančných záväzkov.

Kontakt

Telefón

+421 905 410 629

Email

tip@tipzilina.sk

Adresa

Budova VURAL, A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, SK

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 08:00 - 17:00