TIP Žilina

Našim cieľom je poskytovať profesionálne a kvalitné služby v oblasti ohodnocovania. Činnosť spoločnosti Tip Žilina je určená ​právnickým aj fyzickým osobám. Disponujeme kalitnými personálnymi kapacitami z odboru súdneho znalectva, ktorí naším klientom poskytujú služby na najvyššej možnej úrovni. Znalecké posudky sú využiteľné najmä pri prevodoch nehnuteľnosti, poskytovaní bankových úverov a záložnom práve, dedičskom konaní, vysporiadaní bezpodielového vlastníctva manželov a riešení súdnych sporov.

Znalecké posudky zabezpečujeme najmä v nasledovných oblastiach:

Ohodnocovanie podnikov

Ohodnocovanie majetku

Ohodnocovanie technológii

Ohodnocovanie nábytku

Ohodnocovanie pohľadávok

Ohodnocovanie cenných papierov

Ohodnocovanie zásob

Ohodnocovanie na dotaz

Prečo si vybrať práve nás?

Sme jedným zo spoluzakladatelov a členov združenia ProEurópa. Jeho kľúčovým poslaním je koordinácia a optimalizácia procesov smerujúcich k príprave podkladov a dokumentácie zo štrukturálnych fondov EU. Pôsobíme zároveň ako konzultant pracoviska tohto združenia.


S kým spolupracujeme?

V rámci verejných súťaží spoločnosť spolupracovala s FNM SR a inými subjektami (napr. ​Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo stavebníctva ​a verejných prác, ​SHEL Slovakia​) v oblasti organizácie verejných súťaží vrátane spracovania informačných memoránd, vypísania verejných súťaží vrátane stanovenia kritérií a ich vyhodnotenia so zdôvodnením a doporučením najvýhodnejšej ponuky.


Čo všetko zabezpečujeme?

 • poradenskéslužbysúvisiacesoceňovanímhmotnéhoa nehmotného majetku
 • tvorboupodnikateľskýchzámerov
 • zakladaniespoločnostíaichregistráciupreúčelyDPH
 • ekonomickéamanažérskeporadenstvo
 • vypracovanieznaleckýchposudkovpreoceneniemajetkuako znalecká organizácia
 • zabezpečeniekomplexnéhoohodnoteniamajetkuprerôzneúčely
 • prevodvlastníckehoprávakveci
 • zrušenieavysporiadaniebezpodielovéhovlastníctvamanželov
 • zrušenieavysporiadaniepodielovéhovlastníctva
 • prechodvlastníckehoprávakveci
 • darovanie
 • ocenenievecípredaňovéúčely
 • ohodnotenievecíprezáložnéprávo(dopeňažnýchústavov,medzi občanmi, medzi organizáciami)
 • likvidáciapodniku
 • konkurznéavyrovnaciekonanie
 • dražba(exekučnékonanie)
 • reštitúcie
 • ohodnoteniemajetkupodnikovpreprivatizáciu
 • ocenenievecíprepoistenie
 • ohodnotenienovýchvecí
 • ohodnotenieužívanýchvecí
 • určeniehodnotyvecnéhobremena
 • bezdôvodnéobohatenie
 • škody
 • chyby
 • reklamácie
 • vymáhaniepohľadávok
 • havárie
 • technicképosudkyvsúvislostisprávnymúkonmi
 • leasingaspätnýleasing
 • nepeňažnývkladdozákladnéhoimania
 • zlúčeniealebosplynutiespoločnostivrátanestanovenia výmenného pomeru akcií nástupníckej spoločnosti
 • spracovanieprospektuemitentacennýchpapierovavspoluprácis o. c. p. ich uvedenie na príslušný trh

Jozef Ďuratný

Partner

+421 905 342 802

jozef.duratny@tipzilina.sk

Niekto Dalsi

Partner

+421 000 000 000

meno.priezvisko@tipzilina.sk

Referencie

Card title

Maecenas a turpis sapien. Nullam rhoncus euismod tortor, convallis bibendum tellus accumsan sed.

Card title

Maecenas a turpis sapien. Nullam rhoncus euismod tortor, convallis bibendum tellus accumsan sed.

Card title

Maecenas a turpis sapien. Nullam rhoncus euismod tortor, convallis bibendum tellus accumsan sed.

Naša spoločnosť

Naša spoločnosť poskytuje služby spracovania ​finančno - ekonomickej analýzy posudzovaného subjektu, ​určí jeho bonitu, vyčísli jeho hodnotu, má oprávnenie určiť všeobecnú hodnotu subjektu a je schopná nájsť záujemcov pre priamy predaj alebo realizovať predaj verejným spôsobom. ​Doterajšie kontakty a spojenie so zákazníkmi spoločnosti môžu prispieť k vyhľadávaniu prípadných domácich a zahraničných záujemcov.​ Spoločnosť je schopná v rámci okruhu stálych spolupracovníkov zabezpečiť spracovanie audítorského overenia ekonomických podkladov a príslušné zhodnotenie daňových a finančných záväzkov.

Kontakt

Telefón

+421 905 342 802

Email

tip@tipzilina.sk

Adresa

Budova VURAL, A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina, SK

Otváracie hodiny

Pracovné dni: 07:00 - 17:00